,

Verschillen NOW 1.0 en NOW 2.0

24 juni 2020

NOW 1.0: de eerste aanvraagperiode per 6 juni 2020 gesloten. Per 6 juli 2020 NOW 2.0!

Sinds 6 april 2020 konden werkgevers die te maken kregen met omzetverlies een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor konden zij hun personeel doorbetalen. De tegemoetkoming gold voor de maanden maart, april en mei 2020. Deze aanvraagperiode van de NOW liep tot en met 5 juni 2020. Deze is per 6 juni 2020 gesloten.

Het Coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor de samenleving en de economie. Binnenkort gaat er daarom een tweede aanvraagperiode NOW in. De streefdatum is 6 juli 2020.
Vanaf dan kunnen werkgevers tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen als tegemoetkoming in de loonkosten.

De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden.

Elke werkgever kan een NOW aanvragen. Het maakt niet uit of al eerder een NOW-aanvraag is gedaan.

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat er zo veel mogelijk banen behouden blijven.

De wijzigingen

De NOW 2.0 verschilt op de volgende punten van de NOW 1.0:

  • de omzetdaling wordt vastgesteld over een aaneengesloten periode van 4 maanden en start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020;
  • de referentiemaand voor de loonsom is voor de tweede aanvraagperiode vastgesteld op maart 2020;
  • de vaste (forfaitaire) opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%;
  • indien een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, dan zal de subsidie voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. De extra boete van 50% uit de NOW 1.0 komt te vervallen. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden gedaan;
  • het totale subsidiebedrag wordt verlaagd met 5% als er geen melding als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag wordt gedaan en gedurende de subsidieperiode voor 20 of meer werknemers (per werkgebied) ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd;
  • werkgevers zijn verplicht om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit is de zogeheten inspanningsverplichting;
  • de werkgever mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Als de werkgever een NOW-toekenning heeft dan heeft zij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is.

Ontslag
Als een werkgever van 1 juni tot en met 30 september 2020 voor werknemers ontslag aanvraagt bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan wordt er nog steeds een correctie uitgevoerd over de subsidie (de zogeheten ontslagboete). Deze bedraagt 100% van de loonsom van de werknemers voor wie het ontslag wordt aangevraagd, maar de extra verhoging van 50% vervalt.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, neem dan gerust contact met ons op. Onze teams ondernemings- en arbeidsrecht staan u graag telefonisch te woord.

Tips en tools

Vaststellingsovereenkomst (vso)

Wilt u één of meer vaststellingsovereenkomsten (vso) opstellen?

VSO offerte arrow_forward
Webinar arbeidsrecht

Kijk hier het webinar 'Wat te doen bij dreigend ontslag' terug.

Kijk terug arrow_forward
Zaak aanmelden

Wilt u een zaak of een gerechtelijke procedure aanmelden? Meld u hier. Wij nemen contact op over de mogelijkheden.

Zaak aanmelden arrow_forward