'Ik vind het belangrijk dat de kosten voor u duidelijk zijn'

Sylvia van der Salm, Advocaat ondernemingsrecht

Kosten

Vaste prijs

Wij vinden het belangrijk dat de kosten voor onze dienstverlening vooraf duidelijk zijn.

Het verzorgen van uw aanvraag voor een NOW tegemoetkoming verzorgen wij dan ook voor de vaste prijs van € 300,00 excl. BTW per aanvraag. Dit omvat tevens het aanvragen van een voorschot. Uw tegemoetkoming ontvangt u rechtstreeks van het UWV op uw eigen rekening. U hoeft geen rekening te houden met onverwachte kosten.

Vanwege de complexiteit geldt de vaste prijs niet voor grote ondernemingen (balanstotaal > 20.000.000 euro, netto omzet > 40.000.000 euro, > 250 werknemers). Mocht u hiervoor bijstand willen kunt u het best telefonisch contact met ons opnemen.


Voorwaarden

  • De vaste prijs van € 300,00 geldt (alleen) voor het indienen van uw aanvraag en de communicatie daaromheen;
  • De vaste prijs van € 300,00 kunnen we alleen aanbieden als u de gevraagde informatie direct en volledig bij ons aanlevert;

De definitieve vergoeding moet worden aangevraagd binnen 24 weken na afloop van de periode waarover u een vergoeding ontvangt. Mocht uw aanvraag door het UWV worden afgewezen of mocht u bij de definitieve tegemoetkoming een bedrag moeten terugbetalen, kunt u daar bezwaar tegen indienen. Beiden vallen niet onder de vaste prijs, maar wij kunnen u daar uiteraard wel bij helpen. Neem daarvoor contact met ons op.


Vervolg

Heeft u een voorschot NOW aangevraagd? In dat geval dient u binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend een definitieve opgave te doen.
Houd er rekening mee dat een accountantsverklaring is vereist als de subsidie meer dan € 100.000,00 bedraagt.

Het UWV zal binnen 52 weken een eindafrekening opstellen. Die eindafrekening kan hoger of lager uitvallen dan dat bij het voorschot werd verwacht. Dit hangt af van de uiteindelijk gerealiseerde omzet.

Hoe de definitieve opgave kan worden gedaan is nog momenteel nog niet bekend.

NOW aanvraag indienen

Vraag direct uw tegemoetkoming loonkosten aan

Dien aanvraag in

Ons team

mr. Jeroen Thiele

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

Dylan Helmich

Jurist

0172 - 49 43 45

mr. Matthijs Mulder

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jasper van de Graaf

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Sylvia van der Salm

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Madhavi Nagessersing

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jos van Bohemen

Advocaat arbeidsrecht

0172 - 42 71 94

Tips en tools

NOW check

Heeft het zin om uw zaak aan te melden? Controleer het hier. Doe de NOW check.

Doe de check arrow_forward
NOW calculator

Bereken hier de hoogte van uw tegemoetkoming (incl. voorschot).

Maak uw berekening arrow_forward
NOW aanvraag indienen

Vraag hier direct uw tegemoetkoming loonkosten aan

Dien aanvraag in arrow_forward